ไทยรัฐ ออนไลน์: หมอไทยเจ๋ง ผ่าตัด "นิ้วกลาง" คนไข้ถูกเฟืองบด เอาออกเนียนกริบ4 views0 comments
LINE_SOCIAL_Circle.png