ไทยรัฐ ออนไลน์: หมอเล่านาทีต้องตัดสินใจ รีบช่วยคนไข้ขาขาด 2 ข้าง จนเดินได้เกือบปกติ1 view0 comments
LINE_SOCIAL_Circle.png