ความมั่นใจ กับปลายนิ้ว

ปัญหาของปลายนิ้ว บางเรื่อง แพทย์ มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย...

รักษาแผลที่ปลายนิ้วหายดีแล้ว ....แต่แผลในใจคนไข้ ยังอยู่ ... ไม่ยอมหาย

ทำใจไม่ได้......

ผู้ป่วยรายนี้ก็เหมือนกับผู้ป่วยอีกจำนวนมาก ที่ประสบอุบัติเหตุ ที่ปลายนิ้วขาด หลังจากได้รับการรักษาจนแผลหายหมดแล้ว ปลายนิ้ว ผิดรูปร่าง .....

ขาดความมั่นใจเวลา พบปะผู้คน


ผู้ป่วยรายนี้ เกิด อุบัติเหตุ ปลายนิ้วถูกตัดขาดออกไป......

ได้รับการรักษา โดยการปลูกผิวหนัง เพื่อรักษาแผลที่ปลายนิ้ว..

สุดท้าย เกิด แผลหดรั้ง ดึง เล็บ งุ้มลงมา ...


ภาพถ่าย หลังผ่าตัดแก้ไข โดยการเลาะผิวหนังที่ปลูกออก

แล้วทดแทนบริเวณเนื้อเยื่อที่เลาะออกด้วยเนื้อเยื่อปกติของผู้ป่วยเอง ด้วยเทค neurovascular island flap4เดือนหลังผ่าตัดแก้ไข ได้นิ้ว ที่ดูเป็น ธรรมชาติ เล็บตรง

( เล็บยังงอกออกมาไม่เต็มที่ )
บทความโดย

นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง

ศูนย์ศัลยกรรมมือ (จุลศัลยกรรม)

จากเพจ facebook.com/wichit.siritattamrong

3 views0 comments
LINE_SOCIAL_Circle.png