top of page

เคสผ่าตัดนิ้วให้ดูเนียน

ไหนๆเห็นใครเขาบอกว่านาย นิ้วขาด ดูไม่เห็นมีอะไรเลย ??


ผมไปประกันสังคมเพื่อขอรับเงินชดเชยทุพพลภาพ เขาบอกว่าก็ปกติดีนี่มีแค่แผลที่มือนิดเดียวเอง

ไม่พิการ ไม่รู้จะจ่ายเงินอย่างไร??

คนไข้มาเล่าให้ผมฟังด้วยความภาคภูมิใจว่าคนทั่วไปดูไม่ออกว่านิ้วกลางหายไป 1นิ้ว

ในการประสบอุบัติเหตุของมือบางครั้งก็รุนแรงจนไม่สามารถจะเก็บไว้ให้คนไข้ได้จำเป็นต้องตัดนิ้ว

การตัดนิ้วมันไม่ได้แย่เสมอไปครับ ถ้าตัดให้สวยมือก็ดูเนียนสวยไม่สดุดสายตาเหมือนมือนี้

ดีกว่าตัดแล้วไม่แต่ง มันจะสะดุดสายตาเวลาไปยกมือสวัสดีใครครับ


นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง พญ.สายชล ว่องตระกูล นพ.สำราญ ภูฆัง นพ.พิเชฐ แสงทองศิลป์ นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย พญ.ณัชชา อริยะประกาย


ผู้ป่วยรายนี้ ถูกเฟืองบดนิ้ว เนื้อเยื่อ และข้อ นิ้วถูกทำลายจนไม่สามารถจะผ่าตัดให้ใช้ได้ดี ผลที่ได้จะกลายเป็นนิ้วที่ขัดขวางการใช้งานของมือทั้งมือหลังผ่าตัดแต่งนิ้วที่บาดเจ็บออกไปทั้งนิ้ว พร้อมสร้างง่ามนิ้วใหม่ให้สวยงาม
5 views0 comments

Kommentare


LINE_SOCIAL_Circle.png
bottom of page