เคสผ่าตัดนิ้วให้ดูเนียน

ไหนๆ เห็นใครเขาบอกว่า นาย นิ้วขาด ดูไม่เห็นมีอะไรเลย ??


ผมไปประกันสังคม ขอ รับเงิน ชดเชย ทุพลภาพ เขาบอกว่า ก็ปกติดีนี่ มีแค่แผลที่มือ นิดเดียวเอง ไม่พิการ ไม่รู้จะจ่ายเงินอย่างไร??

คนไข้ มาเล่าให้ผมฟัง ด้วยความภาคภูมิใจ ว่าคนทั่วไป ดูไม่ออกว่านิ้วกลางหายไป 1นิ้ว ในการประสบอุบัติเหตุ ของมือ บางครั้งก็รุนแรงจนไม่สามารถจะเก็บไว้ให้คนไข้ได้ จำเป็นต้องตัดนิ้ว

การตัดนิ้ว มันไม่ได้แย่เสมอไปครับ ถ้าตัดให้สวย มือก็ดูเนียน สวยไม่สดุดสายตา เหมือนมือนี้

ดีกว่าตัดแล้วไม่แต่ง มันสะดุด สายตาเวลา ไปยกมือสวัสดีใครครับ


นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง พญ.สายชล ว่องตระกูล นพ.สำราญ ภูฆัง นพ.พิเชฐ แสงทองศิลป์ นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย พญ.ณัชชา อริยะประกาย


ผู้ป่วยรายนี้ ถูกเฟืองบดนิ้ว เนื้อเยื่อ และข้อ นิ้วถูกทำลาย จนไม่สามารถ จะผ่าตัดให้ใช้ได้ดี ผลที่ได้ จะกลายเป็นนิ้วที่ขัดขวางการใช้งานของมือ ทั้งมือหลังผ่าตัด แต่งนิ้วที่บาดเจ็บ ออกไปทั้งนิ้ว พร้อม สร้างง่ามนิ้วใหม่ให้สวยงาม
0 views0 comments
LINE_SOCIAL_Circle.png