เคสนิ้วชี้ที่ถูกเจาะทำลาย

ตัดแบบนี้ ก็เนียนครับ

นิ้วชี้ ถูก เครื่องสลักลาย เจาะทำลายนิ้วจนกระดูกแตกเสียหายหมด


สังเกตุ กระดูก และเส้นเอ็นนิ้วชี้ ถูกทำลาย เกือบหมด

ถ้าเก็บไว้จะเหลือ ตอ สั้น ๆเป็นที่สดุด สายตา ใช้งานอะไรก็ไม่ได้ วางอยู่ ข้างๆนิ้วหัวแม่มือ
ภาพ ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เสียหายทั้งกระดูกและเส้นเอ็น

ภาพหลังจากตัดแต่งใหม่


0 views0 comments
LINE_SOCIAL_Circle.png