เคสการผ่าตัดปลายนิ้วให้กลับมา

เกือบพิการไปแล้ว

สาวสวยท่านนี้ มาพบผมเมื่อช่วงที่กำลัง มีการระบาดของเชื้อ ไวรัส โควิด 19 เพิ่งเดินทางกลับจาก ต่างประเทศ และได้อยู่ระหว่างพักงาน กักตัวเอง อยู่ที่บ้าน โชคร้ายที่ปลายนิ้วชี้มือซ้าย ถูกของมีคมบาด ตัด ปลายนิ้วขาดไปครับ ได้รับการตรวจรักษาเบื้องต้น หรือ รักษาแบบจริงจัง ผมก็ไม่แน่ใจเพราะถูกเย็บมาแบบตรงไปตรงมาเลยครับ ไม่มีการซ่อม สร้างอะไรทั้ง แรกรับไว้รักษา เห็นแผลที่เย็บไว้ ผมคาดการณ์ ได้เลยครับว่า ถ้าไม่ผ่าตัดแก้ไขให้ใหม่เมื่อสิ้นสุดการรักษา ปลายนิ้ว คงงุ้ม พิการอย่างถาวรแน่ๆ ครับ หลังจากอธิบาย ถึงผลที่จะเกิดขึ้น แล้วแนว ทางการผ่าตัดแก้ไข เธอตัดสินใจ ให้ผ่าตัดแก้ไขอีกครับ เพื่อป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้น ถ้า ไม่ทำอะไรเลย เพราะถ้าปล่อยให้เกิดความพิการนี้ เธอ อาจต้องสูญเสีย หน้าที่การงาน ของเธอ ที่กำลังก้าวหน้า และมีความสุขกับงานที่ทำอยู่ ซึ่งผมเข้าใจและเห็นด้วยอย่างมากในการตัดสินใจนี้ หลังจากได้รับการผ่าตัดแก้ไข ทุกอย่างก็ได้ผลเป็นที่พอใจ มีความสุขทั้งแพทย์ และผู้ป่วย
นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง พญ.สายชล ว่องตระกูล นพ.สำราญ ภูฆัง นพ.พิเชฐ แสงทองศิลป์ นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย พญ.ณัชชา อริยะประกาย #fingertipreconstruction #microsurgery #ต่อนิ้ว #บาดเจ็บที่มือ #CHGhandsurgery #นิ้วขาด #ศูนย์ผ่าตัดมือ #fingerreplantation #รพจุฬารัตน์3ผ่าตัดคลื่อนผิวหนังไปปิดแผลที่ปลายนิ้ว


สภาพนิ้วประมาณ 8 เดือนหลังผ่าตัด ได้นิ้ว ที่สวยงามใกล้เคียงของเดิม0 views0 comments
LINE_SOCIAL_Circle.png