เคสการผ่าตัดต่อมือ ที่ใช้เวลาทั้งหมด 8 เดือน ผ่าตัด 3 ครั้ง รวมเวลาผ่าตัดทั้งหมด เกือบ20ชั่วโมง

* คำเตือน: อาจมีภาพรุนแรง


วันนี้ที่รอคอย...

ใช้เวลา 8เดือน ผ่าตัด 3ครั้ง รวมเวลาผ่าตัดทั้งหมด เกือบ 20ชั่วโมง กว่าจะประสบผลสำเร็จ

คอยวันที่เราจะบอกคนไข้ว่า เรารักษาเต็มที่จนสุดความสามารถแล้ว รักษาให้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้ว สิ้นสุดการรักษาแล้วครับ

ผู้ป่วยรายนี้ เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงนิ้วขาดหลายตำแหน่ง อีกรายครับ ต้องใช้ทรัพยากรที่เหลืออยู่ ที่ขาด ๆ มาประติดประต่อ สร้างมือขึ้นมาใหม่ ด้วยเทคนิคทางด้านจุลศัลยกรรม ต้องรักษาผลแทรกซ้อนจากเนื้อเยื่อที่ช้ำและตาย ด้วยการผ่าตัดสร้สงเนื้อเยื่อมาแก้ไข บริเวณนิ้วนาง จนกระทั่งแผลหาย รอจนกระดูกติดแข็งแรง แล้วเริ่มการรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูการใช้มือ จนในที่สุด สามารถ กลับไปประกอบอาชีพ ได้ตามเดิม ต้องขอขอบคุณผู้ป่วยที่ร่วมมือในการรักษา อย่างสม่ำเสมอ ,ขอบคุณทีมศัลยแพทย์มือที่ดีที่สุดที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดเวลา ขอบคุณทีมพยาบาลที่ร่วมดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่ย่างก้าว เข้ามาที่ห้องฉุกเฉินของ โรงพยาบาลจุฬารัตน์3อินเตอร์ ทีมพยาบาลห้องผ่าตัดที่ช่วยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและทีมดูแลผู้ป่วยที่ดีที่สุด หลังผ่าตัด ทีมกายภาพ และนักกิจกรรมบำบัด ที่ร่วมแรงร่วมใจกันดูแล ผู้ป่วยรายนี้ ถ้าขาดทีมการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทีมใดทีมหนึ่ง เราคงไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีที่สุดได้แบบนี้ครับ


นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง พญ.สายชล ว่องตระกูล นพ.สำราญ ภูฆัง นพ.พิเชฐ แสงทองศิลป์ นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย พญ.ณัชชา อริยะประกาย นพ.วศพล ปิติเกื้อกูล

รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
นิ้วขาด4นิ้ว นิ้วนางเสียหายจนเกินเยียวยา

เกิดภาวะแทรกซ้อน หลังผ่าตัด ผิวหนัง นิ้วนางตายเกิดเป็นแผลขนาดใหญ่
ได้รับการผ่าตัดแก้ไขโดยใช้ผิวหนังด้านหลังนิ้วก้อยมา ปิดแผลที่นิ้วนาง


1 view0 comments
LINE_SOCIAL_Circle.png