top of page

ปัญหานิ้วเกินในเด็ก

เป็นความทุกข์ของพ่อแม่ที่เห็นลูกผิดปกติตั้งแต่เกิด ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของความผิดปกติก็ตามสมควรได้รับการผ่าตัดแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม ควรให้น้องๆมีน้ำหนักตัวพอสมควรอย่างน้อย 10 กิโล หรืออายุราว 2 ขวบ หลายท่านเข้าใจว่าแค่ตัดนิ้วส่วนเกินออกง่ายๆในความเป็นจริงมันมีโครงสร้างที่มีความผิดปกติร่วมด้วยที่ต้องแก้ไขทั้งหมดในคราวเดียวกัน เพื่อให้มือที่ผ่าตัดแก้ไขแล้วใกล้เคียงสภาพปกติให้มากที่สุดครับ เพราะน้องจะเติบโตไปใช้มือและเข้าสังคมในอนาคต

อาจารย์สายชล ว่องตระกูล เป็นหนึ่งในทีมผ่าตัดที่ดี และเก่งที่สุดของผม มีประสบการณ์ในการแก้ไขความผิดปกติแต่กำเนิดของเด็กเล็กมาเป็นจำนวนนับร้อยๆรายการผ่าตัด 1) ต้องปรับโครงสร้างของกระดูก และข้อของนิ้ว 2) สร้างง่ามนิ้วหัวแม่มือให้ใช้งานได้ตามธรรมชาติ 3) ปรับโครงสร้างของเล็บใน กรณีที่เล็บผิดปกติร่วมด้วย


นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง พญ.สายชล ว่องตระกูล นพ.สำราญ ภูฆัง นพ.พิเชฐ แสงทองศิลป์ นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย พญ.ณัชชา อริยะประกาย นพ.วศพล ปิติเกื้อกูล
8 views0 comments

Comments


LINE_SOCIAL_Circle.png
bottom of page