ปัญหา นิ้วเกิน ในเด็ก

เป็นความทุกข์ของพ่อแม่ที่เห็นลูกผิดปกติ ตั้งแต่เกิด ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของความผิดปกติ ก็ตาม สมควรได้รับการผ่าตัดแก้ไข ในระยะเวลาที่เหมาะสม ควรให้น้องๆ มีน้ำหนักตัวพอสมควร อย่างน้อย 10กิโล หรืออายุราว 2ขวบ หลายท่านเข้าใจว่าแค่ตัดนิ้วส่วนเกินออกง่ายๆ ในความเป็นจริง มันมีโครงสร้างที่มีความผิดปกติร่วมด้วย ที่ต้องแก้ไขทั้งหมดในคราวเดียวกัน เพื่อให้มือมี่ผ่าตัดแก้ไขแล้ว ใกล้เคียงสภาพปกติให้มากที่สุดครับ เพราะ น้องจะเติบโต ไปใช้มือ และเข้าสังคม ในอนาคต

อจ.สายชล ว่องตระกูล เป็น หนึ่งในทีมผ่าตัด ที่ดี และเก่งที่สุดของผม มีประสบการณ์ในการแก้ไขความผิดปกติแต่กำเหนิด ของเด็กเล็กมาเป็นจำนวนนับร้อย ๆราย การผ่าตัด 1 ต้องปรับโครงสร้างของกระดูกและข้อของนิ้ว 2 สร้างง่ามนิ้วหัวแม่มือให้ใช้งานได้ตามธรรมชาติ 3 ปรับโครงสร้างของเล็บใน กรณีที่เล็บผิดปกติร่วมด้วย


นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง พญ.สายชล ว่องตระกูล นพ.สำราญ ภูฆัง นพ.พิเชฐ แสงทองศิลป์ นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย พญ.ณัชชา อริยะประกาย นะ.วศพล ปิติเกื้อกูล
1 view0 comments
LINE_SOCIAL_Circle.png