อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนิ้วมือ และ มือ

LINE_SOCIAL_Circle.png