top of page
ปัญหาของมือและข้อมือที่พบบ่อย
Hand-related Illness & Syndrome
เรื่องเล่าจากหมอ
Stories from Doctors

ความสำคัญของ “มือ”   
ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกคล่องตัว ใช้ในการหยิบจับและเสริมการทำงานของอวัยวะหลักของร่างกาย การมีพยาธิสภาพที่มือจะเป็นอุปสรรคกับการทำงานและผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวัน สิ่งที่แพทย์หวังนั้นมิใช่เพียงให้ผู้ป่วยแต่ละราย มีอวัยวะอยู่ครบเท่านั้น แต่ต้องการให้อวัยวะที่อยู่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

#มีปัญหาเรื่องมือ ปรึกษาฟรี   > 

เรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์ศัลยกรรมมือ

การดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 การดูแลอวัยวะและบาดแผลเป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อการผ่าตัดและรักษา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูประสบการณ์เคสมากมายของหมอเฉพาะทางเพื่อเห็นความเชี่ยวชาญของศูนย์

เรื่องเล่าจากหมอ

หลากหลายเรื่องของเคสและจากประสบการณ์ตรงจากคุณหมอ

Quote Mark

มือมีปัญหา ปรึกษาจุฬารัตน์

"รางวัลของการทำงานคือคนไข้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ"
Miracle@Chularat3

Register

วิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อประสบเหตุอวัยวะขาด

ขั้นตอนการรับบริการศัลยกรรมมือและนิ้ว

รู้จักศูนย์ศัลยกรรมมือ จุฬารัตน์ 3

ลงทะเบียนรับการนัดหมายและคำปรึกษาจากแพทย์

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม หรือพบปัญหาในการใช้งาน สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

LINE_SOCIAL_Circle.png
bottom of page